Hi View กล้องวงจรปิด
  • ฆ่าตัวตายในพิษณุโลกแนวโน้มลดลงแต่ยังน่าห่วง

  • สถิติการฆ่าตัวตายในจ.พิษณุโลกมีแนวโน้มลดลง แต่สาธารณสุขพิษณุโลกยังเป็นห่วง เน้นย้ำให้สถานบริการสาธารสุข อสม.ลงพื้นที่ประเมินสุขภาพจิตประชาชนในพื้นที่ ครอบครัว หมั่นเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน มีปัญหาพบเห็นผู้อยู่ในภาวะซึมเศร้า โทรฟรี 1667 สายด่วนกรมสุขภาพจิต
MPC Insure
  • จัดงานวันลำไย ของดีตำบลชมพู ประจำปี 2557

  • จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรทำสวนลำไยของตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง เพื่อส่งเสริมการตลาดและจัดหาตลาดรองรับผลผลิตลำไย พร้อมทั้งเริ่มส่งเสริมทุเรียนพันธุ์หลงรักไทย ที่กำลังเป็นสินค้านิยม 26-27 กรกฎาคม 2557 ที่บริเวณพลับพลาที่ประทับ หมู่ 7 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก