ทรงพระเจริญ
Hi View กล้องวงจรปิด
  • เปิดเทศกาลชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

  • ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสเดินทางมาร่วมพิธีเปิดงาน เทศกาลชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็ก ประจำปี 2558 อย่างเป็นทางการ