• แถลงแข่งขันเรือยาวพระราชทานฯ ปีนี้ยิ่งใหญ่

  • เทศบาลนครพิษณุโลก แถลงข่าวการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และการท่องเที่ยวภายในจังหวัด โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 กันยายน 2557 ที่ ลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร