Hi View กล้องวงจรปิด
  • ภูทับเบิกหมอกหนาจัดนักท่องเที่ยวเริ่มแน่น

  • ประมวลภาพหมอกลงหนาจัด สภาพอากาศเริ่มหนาวอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ  16-17 องศาเ้ซลเซียส ภูทับเบิก แหล่งท่องเที่ยวโต้ลมหนาวของจ.เพชรบูรณ์ ที่ระดับความสูง 1,700 เมตร ใกล้เคียงกับภูหินร่องกล้า ในช่วงเวลา 06.oo น.-08.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2557 นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ได้สัมผัสกับสภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็น และมีหมอกลงหนาและลงหนาจัดเป็นช่วงเวลานานในภาคเช้า