ทรงพระเจริญ
Hi View กล้องวงจรปิด
  • พัฒนาคูคลองสายเลือดหล่อเลี้ยงการเพาะปลูกในเขตจัดรูปที่ดิน

  • ชุนชน ภาครัฐ ร่วมพัฒนาคูคลองสายเลือดหล่อเลี้ยงการเพาะปลูกนำร่อง โครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน กระจายน้ำจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนให้ถึงแปลงนาเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลผลิตทางการเกษตรสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างมาก  ที่เขตจัดรูปแบบที่ดิน ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก อาชีพเกษตรกรรม “น้ำ” ถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการเพาะปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาจำหน่ายแลกกับเงินที่นำมาดำรงชีวิตประจำวันของชาวนาน้ำ ของอาชีพเกษตร สามารถเปรียบได้กับ เลือดของคนเราคอยหล่อเลี้ยงร่างกายให้เจริญเติบโต “น้ำ” ก็เช่นเดียวกัน มีความสำคัญ เพราะหากไม่มีน้ำคงไม่มีการเกษตร จากการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนโดยใช้พื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านเขาหินลาด  ต.คันโช้ง  อ.วัดโบสถ์  จ.พิษณุโลกในการสร้างเขื่อน  ในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างรวม 9 ปี สามารถกักเก็บน้ำได้
MPC Insure
  • งดงามมาก..น้ำตกตาดปลากั้งกลางหุบเขาบ้านน้ำจวง

  • ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง บ้านน้ำจง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่”ชมน้ำตกตาดปลากั้ง” ท่ามกลางกลิ่นไอธรรมชาติกลางหุบเขาที่สลับซับซ้อน อากาศหนาวเย็น แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติจากต้นน้ำลำธารป่าเขาบ้านน้ำจวง และบ้านน้ำคับ อ.ชาติตระการ มานานหลายปี แต่ในปีนี้ทางชาวบ้าน ได้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชมศึกษาธรรมชาติ จ.พิษณุโลก กับ จ.อุตรดิตถ์ ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูเมี่ยง-ภูทอง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านน้ำจวง หมู่ 13 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก  นายเสมอ สงศิลาวัต ประธานกลุ่มผู้รักน้ำตกตาดปลากั้งบ้านน้ำจวง ได้นำเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกตาดปลากั้ง ที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาสลับซับซ้อน แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติจากต้นน้ำลำธารป่าเขาบ้านน้ำจวง และบ้านน้ำคับ อ.ชาติตระการ มานานหลายปี แต่ในปีนี้ทางชาวบ้านบ้านน้ำจวง  ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ได้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  ชมศึกษาธรรมชาติ จ.พิษณุโลก กับ จ.อุตรดิตถ์ ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูเมี่ยง-ภูทอง  หวังกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน น้ำตกตาดปลากั้ง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่เป็นชั้นหินลดหย่อนกันลงมาเป็นชั้นๆมีน้ำตลอดทั้งปี โดยแอบซุกตัวอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้ในหุบเขา ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแบบเดิมๆ มีความสวยงามอย่างยิ่ง การเดินทางเข้าสู่น้ำตกนั้นต้องเดินทางด้วยรถยนต์ปิกอัพยกสูง โดยขับออกจากหมู่บ้านน้ำจวงใช้เวลาเพียง […]