• หยุดวันแรงงานหลบร้อนเที่ยวน้ำท้ายเขื่อนแควน้อยคับคั่ง

  • ประชาชนจำนวนมากหลบร้อนต่างพาครอบครัวไปเที่ยวเล่นน้ำ กันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะบริเวณหน้าเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ที่ได้ปล่อยน้ำในการรักษาระบบนิเวศ ขณะเดียวกันก็เปิดให้ประชาชนได้สามารถเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน