Hi View กล้องวงจรปิด
  • พบจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยกลางทุ่งแสลงหลวง

  • ชาวบ้าน ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก พาบุกพิสูจน์การพบจระเข้น้ำจืด สายพันธุ์ไทย ที่อาศัยอยู่บริเวณคลองชมพู บนเทือกเขาชมพู กลางอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ซึ่งห่างจากหมู่บ้านประมาณ 13 กิโลเมตร