ข่าวท้องถิ่น-การเมือง

ทต.บ้านคลอง คว้ารางวัลชมเชย เทศบาลตำบลประเภททั่วไป อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

เทศบาลตำบลบ้านคลอง คว้ารางวัลชมเชย เทศบาลตำบล ประเภททั่วไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2559 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเดินหน้าแผนกู้เงิน 300 ล้านบาท พัฒนาระบบผลิต-จ่ายน้ำประปา

เทศบาลนครพิษณุโลกเดินหน้าแผนกู้เงิน 300 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบผลิต-จ่ายน้ำประปา หลังรับฟังความเห็นประชาชน 23 ครั้ง เสียงส่วนใหญ่เห็นดีด้วย แม้จะต้องจ่ายค่าน้ำเพิ่มก็ตาม เตรียมเสนอสภาฯ เสนอต่อผู้ว่าฯ เพื่อดำเนินการต่อไป