ข่าวท่องเที่ยว

ลำน้ำเข็กขุ่นแดง น้ำตกแก่งโสภา กลับมางามตา

หลังจากน้ำในลำน้ำเข็ก ได้ขุ่นเป็นสีน้ำตาลแดง เนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง แต่ส่งผลดีให้น้ำตกตามลำน้ำเข็ก กลับมามีสภาพสมบูรณ์ สวยงามอีกครั้ง โดยเฉพาะน้ำตกแก่งโสภา น้ำตกปอย

เร่งเก็บทุเรียนหลงรักไทย ยอดสั่งออเดอร์กว่า 10 ตัน

ทุเรียนหลงรักไทย ทุเรียนรสชาติดีของอ.เนินมะปรางจ.พิษณุโลก ออกผลผลิตแล้วสู่ท้องตลาดแล้ว โดยจะจำหน่ายขายราคาเท่าเดิมกิโลกรัมละ 150-300 บาท พร้อมมีออเดอร์สั่งแล้วกว่า10 ตัน เจ้าของสวนเผยเก็บผลไม่ทันต่อความต้องการ