คลิปวีดีโอ

น่าชื่นชม..สองพี่น้องยอดนักขายเต้าหู้ ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อ ที่ตลาดใต้

น่าชื่นชมสองพี่น้อง อิคคิวซัง ม. 3 และ หลุย ม.1 รับหน้าที่เป็นคนขายเต้าหู้เต้าฮวย หมั่นโถ ที่ตลาดใต้ทุกเช้า ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็ก เป็นกิจการในครอบครัว กลางคืนพ่อทำเต้าหู้และออกส่งขายตามตลาดสดจากนั้นกลับมาพักผ่อน สองพี่น้องรับผิดชอบขายของช่วยแบ่งเบาภาระพ่อได้เป็นอย่างดี