บทความใน Tags : กก.ตชด.31

  • กว่าจะได้ติดดาว
    กก.ตชด.31 ค่ายเจ้าพระยาจักรี จ.พิษณุโลก  เปิดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ยศดาบตำรวจ ที่มีอายุตั้่งแต่ 53...

    โพสเมื่อ วันที่18 กุมภาพันธ์ 2555