บทความใน Tags : ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

  • พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก
    สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดพิษณุโลก...

    โพสเมื่อ วันที่2 สิงหาคม 2013