พิษณุโลก-เปิดงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแควชมนวัตกรรมองค์ความรู้เกษตรก้าวสู่สากล

 

ที่เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว บรรยากาศการเปิดงานเป็นไปอย่างอย่างคึกคัก มีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกร และประชาชน  เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก การจัดงานดังกล่าวมีขึ้นระหว่าง วันที่ 23 กรกฎาคม -1 สิงหาคม  2554 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  เน้นการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรทุกสาขา นวัตกรรมการเกษตร 12 ฐานความรู้ ได้แก่ พิษณุโลกเมืองเกษตรก้าวหน้าด้วยพระบารมี”กษัตริย์เกษตร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ด้านการผลิตข้าวพันธุ์ดี ด้านพืชเศรษฐกิจก้าวหน้า ด้านปศุสัตว์ ด้านปลาเศรษฐกิจและปลาสวยงาม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ด้านทรัพยากรดินเพื่อความยั่งยืน ด้านการผลิตหม่อนไหมเพื่อการหัตถกรรมครบวงจร  ด้านการเกษตรก้าวหน้า เศรษฐกิจเข้มแข็งปลดหนี้ด้วยบัญชีครัวเรือน  ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ร้อยดวงใจเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเทคโนโลยี่ยางพาราเมืองสองแควแก้ปัญหาความยากจน  และด้านการผลิตพืชที่ดีและเหมาะสม   รวมทั้งกิจกรรมการออกร้าน จำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าOTOP เกษตร สินค้าราคาถูก กิจกรรมการแสดงบนเวที และมหกรรมบันเทิง ตลอด 10 วัน10 คืน ของการจัดงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก   กล่าวว่า  การจัดงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว เป็นการสะท้อนความเป็นเมืองเกษตรที่รุ่งเรืองมาแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันนี้ ที่ได้มีการพัฒนาด้านการเกษตรต่อเนื่องมาโดยตลอด มีผลไม้ และผลิตภัณฑ์การเกษตรหลายชนิด ที่จังหวัดพิษณุโลกส่งออก ทำรายได้หลายร้อยล้านบาทในแต่ละปีให้กับพี่น้องเกษตรกร  และจังหวัดพิษณุโลกจะส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรอย่างไม่หยุดยั้ง  เพื่อให้งานด้านการเกษตรได้ก้าวสู่กากลอย่างเต็มภาคภูมิในอนาคตอันใกล้นี้

แสดงความคิดเห็น