น้ำน่านทรงตัวที่10.10เมตร 10ชั่วโมง

เวลา 17.00 น.20 สิงหาคม 2554 รายงานจากศูนย์อุทกวิทยาและบริหารจัดการน้ำภาคเหนือตอนล่าง ระดับน้ำในแม่น้ำน่านบริเวณเชิงสะพานเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก แม่น้ำน่านมีความสูง 10.10 เมตร เป็นระดับที่ทรงตัวมาตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยเพิ่มจากวันที่ 19 สิงหาคม จำนวน 10 เซนติเมตร และมีแนวโน้มว่าจะทรงตัวสูงอย่างนี้อีกหลายวัน เนื่องจากเริ่มมีการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ และ เขื่อนแควน้อยอ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก น้ำทั้งสองเขื่อนมีปริมาณมาก จำต้องระบายออก รองรับร่องมรสุมที่จะแผล่ปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง 23-25 สิงหาคมนี้ ประชาชนสองฝั่งต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำโดยตลอด

น้ำน่านทรงตัวที่10.10เมตร

แสดงความคิดเห็น