ใจบุญแจกของช่วยผู้ประสบภัยต.วังอิทก

ช่วยต.วังอิกทก

วันที่ 23 สิงหาคม 2554 พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ อ.เมืองพิษณุโลก บริษัท เกษตรพัฒนา พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา ได้นำสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม  ไปช่วยเหลือชาวบ้าน ต.วังอิทก ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านเรือน จำนวน 300 คน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

ต.วังอิทก อ.บางระกำ

แสดงความคิดเห็น