ใต้สะพานนเรศวร

แม่น้ำน่านใต้สะพานนเรศวร22 กย.2554

22 กันยายน 2554 แม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลกทรงตัวสูง 10.90 เมตร มุมมองจากทางเดินรอดใต้สะพานนเรศวร ฝั่งวัดราชบูรณะ ระดับน้ำสูงและไหลแรงมาก

แม่น้ำน่านใต้สะพานนเรศวร22 กย.2554

 

แม่น้ำน่านใต้สะพานนเรศวร22 กย.2554

 

ป้ายบอกเขตอภัยทานหน้าวัดใหญ่จมมิด 22 กย.2554

แสดงความคิดเห็น