ร่วมห่มผ้าเจดีย์หลวงวัดราชบูรณะ

วันที่ 15 เมษายน 2555 ที่วัดราชบูรณะ ชาวพิษณุโลกจำนวนมาก พร้อมใจกันแห่ผ้าห่มพระเจดีย์หลวง ขึ้นไปห่มบนยอดเจดีย์หลวง วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกราน ที่วัดราชบูรณะและเทศบาลนครพิษณุโลก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สืบสานและส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทั้งประเพณีการห่มเจดีย์หลวง การก่อเจดีย์ทราย การประกวดกลองยาว โดยมีนางเปรมฤดี   ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพี่น้องประชาชนแห่ผ้าห่มเจดีย์หลวง และพระครูสิทธิธรรมภิวัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยต่างพร้อมใจกันนำผ้าขึ้นไปห่มเจดีย์หลวง 

เจดีย์หลวง วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตั้งอยู่หลังพระวิหารหลวง ทางด้านทิศตะวันตกของวัด ติดถนนริมฝั่งแม่น้ำน่าน เป็นเจดีย์ทรงกลมตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมทำเป็นขั้นๆ ขึ้นไปจนถึงบนสุด เป็นฐานเจดีย์ทรงกลมใหญ่ศิลปะสมัยอยุธยา เป็นเจดีย์ที่สูงใหญ่ แกนในของฐานเป็นดินภายนอกก่ออิฐ หน้ากระดาน 8 เหลี่ยม ยาวด้านละ 9 เมตร สูง 24 เมตร ซ้อนขึ้นไป 12 ชั้น มุมฐานชั้นบนสุดมีจุลเจดีย์ประดับที่มุม ระหว่างจุลเจดีย์ทำเป็นพนักระเบียงติดต่อกันโดยรอบ ตรงกลางเป็นเจดีย์ประธานมีมาลัยเถาซ้อนกัน 5 ชั้น เหนือขึ้นไปเป็นทรงระฆังทรงกลมแต่ชำรุดสูญหายไป เหลือแต่ฐานบัลลังก์เหนือคอระฆังจึงสันนิษฐานว่า จุลเจดีย์น่าจะมีลักษณะเหมือนเจดีย์ประธานแต่มีขนาดย่อส่วนลง  พระเจดีย์วัดราชบูรณะองค์นี้เป็นพระเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และสูงที่สุดในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2533 กรมศิลปากรได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์รากฐานและก่อยอดเจดีย์วัดราชบูรณะ ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์

แสดงความคิดเห็น