เร่งเก็บซากขยะถ.กล้วยตากถ.น้ำสงกรานต์

วันที่ 16 เมษายน 2555 ที่ถนนเอกาทศรถ และถนนนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก หรือถนนรถน้ำสงกรานต์เมืองสองแคว ถนนกล้วยแตก ตั้งแต่สี่แยกบ้านแขกจนถึงวงเวียนสถานีรถไฟ สภาพถนนเช้านี้ยังคงเหลือร่องรอยซากเศษขยะ และซุ้มเล่นน้ำต่าง ๆ รวมถึงร่องรอยของแป้ง ที่เกาะติดพื้นถนน หลังจากเทศกาลสงกรานต์พิษณุโลก 13-15 เมษายน 2555 ประชาชนหลายหมื่นคนได้มาเล่นน้ำสงกรานต์บนถนนทั้งสองสายจนแน่นขนัด

 

เช้าวันนี้ ร้านค้าที่ประกอบกิจการถนนถนนเอกาทศรถ เริ่มเปิดบริการตามปกติ และเริ่มเก็บกวาดทำความสะอาดหน้าร้านของตนเอง ขณะที่ฝ่ายรักษาความสะอาด เทศบาลนครพิษณุโลก ก็จะเร่งระดมเจ้าหน้าที่ เก็บเศษซากขยะ ต้นกล้วย กลางมะพร้าว ที่ยังคงวางระเกะระกะอยู่บนถนน และล้างพื้นทำความสะอาดให้กลับสู่สภาพเดิม

แสดงความคิดเห็น