Road of Love หนังสั้นโปรโมทท่องเที่ยวพิษณุโลก

เวลา 19.00 น. 27 เมษายน 2556 มีพิธีแถลงข่าวและเปิดงาน เที่ยวตามตรอกออกตามถนน สีสันใหม่ในสองแคว ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รศ.ดร.จิรวัฒน์  พิระสันต์ ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว. ) โดยสืบค่นข้อมูลเพื่อพัฒนา ๅ54 ชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบานครพิษณุโลก ในงานมีการจัดแสดงอาหารการกินของชุมชนต่าง ๆ และแถลงข่าววัถตุประสงค์การวิจัย ในพิธีแถลงข่าว ได้ฉายภาพยนตร์สั้น ความยาวประมาณ 20 นาที Road of Love เส้นทางนี้มีรักเค้าโครงเรื่องจาก เที่ยว 10 ย่านเมืองพิษณุโลก โดยรศ.ดร.จิรวัฒน์  พิระสั้นต์ บทภาพยนตร์โดยจันทร์เจ้าขา โปรดักชั่น อำนวยการผลิตโดย รศ.ดร.เสมอ  กาน้อย478885_516507955051284_602377279_o

vlcsnap-2013-04-27-22h24m33s78

vlcsnap-2013-04-27-22h25m42s47

vlcsnap-2013-04-27-22h26m12s92

vlcsnap-2013-04-27-22h27m13s205

vlcsnap-2013-04-27-22h27m46s16

vlcsnap-2013-04-27-22h28m04s209

vlcsnap-2013-04-27-22h29m01s16

vlcsnap-2013-04-27-23h58m11s252

vlcsnap-2013-04-28-00h02m55s30

vlcsnap-2013-04-27-23h27m45s112

vlcsnap-2013-04-28-00h03m24s59

vlcsnap-2013-04-28-00h05m04s35

vlcsnap-2013-04-27-23h26m57s185

vlcsnap-2013-04-27-22h33m14s238

vlcsnap-2013-04-27-22h35m48s237

vlcsnap-2013-04-27-22h37m43s103

vlcsnap-2013-04-27-22h36m20s46

vlcsnap-2013-04-27-22h38m55s45

vlcsnap-2013-04-27-22h39m15s19

Road of Love เส้นทางนี้มีรัก แสดงนำโดยหนุ่มสาวชาวพิษณุโลก ปุญญฟฤษฏ์  จรัสศรี รับบทเป็นมนตรี ช่างหล่อพระหนุ่ม และ ธัญชนก  กิจสุดแสง รับบทเป็น แพท ความรักของทั้งคู่ก่อตัวบนเส้นทางแห่งสีสันและความประทับใจในจังหวัดพิษณุโลก ที่ถ่ายทำสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น