อบจ.สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน

_MG_7613เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 นายอดิเทพ ศิริเจริญพันธ์ รองนายก อบจ.พิษณุโลก มอบเช็คเงินอุดหนุนในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดน้ำคบ อำเภอวัดโบสถ์ นำไปจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 97,000 บาท , โรงเรียนวัดหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ นำไปจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จำนวน 97,000 บาท ,โรงเรียนบ้านเนินมะคึก อำเภอวัดโบสถ์ นำไปจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 97,000 บาท ,โรงเรียนวัดบ้านน้อย อำเภอวัดโบสถ์  นำไปจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จำนวน 97,000 บาท , โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา อำเภอวัดโบสถ์ นำไปจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 97,000 บาท ,โรงเรียนท่ากระดุน อำเภอวัดโบสถ์ นำไปจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 97,000 บาท, โรงเรียนวัดเสนาสน์ อำเภอวัดโบสถ์ นำไปจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน    ชั้นอนุบาล 1-2 ประถมศึกษา ปีที่ 1-6  มัธยมศึกษา  ปีที่ 1-3  จำนวน 97,000 บาท, โรงเรียนวัดจอมทอง อำเภอพิษณุโลก นำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 140,000 บาท, โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ อำเภอเมือง นำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน  140,000 บาท, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นำไปจัดซื้อห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และติดตั้งระบบเครือข่าย จำนวน 200,000 บาท  และโรงเรียนพุทธชินราช อำเภอเมือง นำไปดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านดนตรี – นาฏศิลป์ จำนวน 200,000 บาท

แสดงความคิดเห็น