เซ็นทรัลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

DSC_0301 (Custom)วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนายระพี  ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 200 ชุด จากนางมณฑาทิพย์  ทองคล้าย ผู้จัดการศูนย์การค้าเซ็ลทรัลและคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวขอบคุณศูนย์การค้าเซ็ลทรัลและบริษัทในเครือที่ได้นำสิ่งของมามอบให้กับจังหวัดในครั้งนี้ ซึ่งทางจังหวัดจะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำสิ่งของที่ได้รับไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ต่อไปDSC_0298 (Custom)

สำหรับจังหวัดพิษณุโลกเกิดอุทกภัยมาตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2556 เป็นต้นมา มีน้ำไหลบ่าเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายในพื้นที่ 9 อำเภอ 65 ตำบล 384 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 7,537 ครัวเรือน 22,984 คน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 91,213 ไร่ ปัจจุบันยังมีสถานการณ์อุทกภัยใน 3 อำเภอ โดยเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว 6 อำเภอ

แสดงความคิดเห็น