ดึงประชาชนจนท.ร่วมพิทักษ์ป่า

165795วันที่ 18 ก.พ. 57 ที่โรงแรมลาพาโลมา อ.เมืองพิษณุโลก พล.ท.คณิต อุทิตสาร ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.(สวนรื่น) เป็นประธาน ประชุมสัมมนาจัดกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพิทักษ์ป่าในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ภาค 3 จำนวน 17 จังหวัดภาคเหนือ มีเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ทั้งจังหวัดและภาค เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าที่ตำรวจ ตลอดทั้งกลุ่มมวลชนด้านการอนุรักษ์ฯในพื้นที่ กลุ่มจิตอาสา แลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปร่วมการประชุม 120 คน165797

DSC_0883

ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัจจุบันมีการลักลอบทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก ทางศปป.4 กอ.รมน.(สวนรื่น) ได้ตระหนักเป็นอย่างมาก จึงได้จัดยุทธศาสตร์ 5 สร้าง คือ 1. ปลูกจิตสำนึก รณรงค์ สร้างความเข้าใจให้เห็นคุณค่าของป่าไม้ 2.สร้างชีวิต ไม่ทำลายป่า ไม่ล่าสัตว์ คืนชีวิตให้สัตว์ป่า 3. สร้างฝาย ในระบบเหมืองฝาย ฝายชะลอน้ำ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศน์ 4.สร้างน้ำรักษาป่าต้นน้ำ ไม่บุกรุก ไม่ทำลาย และป้องกันปราบปราม  5.สร้างป่า ปลูกป่าในใจคน บำรุงรักษาป่า ป้องกันไฟป่า ซึ่งทาง ศปป.4 กอ.รมน. ได้จัดกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม โดยจัดให้มีการสัมมนา ระหว่างวันที่ 18 – 20 ก.พ.57 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น.–17.00 น.DSC_0888

 

แสดงความคิดเห็น