พบข้าวเสื่อมคุณภาพปี 52 ระบายไม่ออก

DSC_0317วันที่ 7 มี.ค.57 นายภาสกร บุญญลักษม์ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เดินทางไปตรวจโกดังเก็บข้าวสาร ของ หจก.ธัญทิพย์ 2  หลังที่ 1  โกดังเลขที่ 89 ม. 9 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก  ตามคำสั่งจากนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในจังหวัด และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบในครั้งนี้DSC_0318

เบื้องต้นพบว่าจำนวนกระสอบข้าวทั้งหมดมีจำนวน 2 กอง โดยกองใหญ่มีจำนวน  17,337 กระสอบ ส่วนกองที่ 2 มีประมาณ 1,000 กระสอบ ทั้งหมดเป็นข้าวเหนียวขาว 10 เปอร์เซ็นต์  รับเข้ามาตั้งแต่วันที่  23 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2552  ส่วนการตรวจสอบพบว่ากระสอบข้าวบางส่วนเปื่อยยุ่ยจนขาด ทำให้เมล็ดข้าวสารไหลลงมากองด้านนอกกระสอบ  ทำให้เห็นเมล็ดข้าวจะป่นเหมือนแป้งและเมล็ดข้าวมีสีเหลืองเข้ม ซึ่งคาดว่านานจะเกิดจากการเก็บเอาไว้เป็นเวลานานเกินไป จนทำให้ข้าวเสื่อมคุณภาพ ไม่สามารถนำไปบริโภคได้ DSC_0320

DSC_0323

นายภาสกร บุญญลักษม์ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก กล่าวว่า เป็นการตรวจสต็อกตามปกติของคณะทำงานของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีปลัดจังหวัดประธานในการตรวจ หลังจากดูข้อมูลเป็นที่สงสัยว่าทำไมมีข้าวค้างสต็อกอยู่ จึงได้เชิญคณะกรรมทั้งหมดของจังหวัดลงมาตรวจสอบสินค้า ของคลังสินค้ากลางธัญทิพย์ 2 โกดังที่ 1 อ.วัดโบสถ์ ซึ่งจากการตรวจสอบปริมาณสินค้าน่าจะอยู่ครบ 19,185 กระสอบ แต่เป็นข้อสังเกตทำไมมีข้าวค้างสต๊อกอยู่จำนวนมากพอสมควร เป็นห่วงในเรื่องของคุณภาพของตัวข้าว แต่ทางจังหวัดไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพของข้าว เรามาตรวจสอบปริมาณเท่านั้น แต่เป็นห่วงและเป็นข้อสังเกตจะนำไปเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ว่า เหตุใดยังไม่มีการระบายข้าวปี 2552 ซึ่งทราบมาว่าทางจังหวัดพิษณุโลกมีหนังสือไปถึงกรมการค้าภายใน ในฐานะเลขาคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ว่าข้าวของจังหวัดพิษณุโลกยังมีค้างสต๊อกอยู่เมื่อปี 2552 ให้เร่งระบาย ซึ่งขณะยังมีค้างสต๊อกอยู่จำนวนมาก เป็นห่วงคุณภาพข้าว ซึ่งเป็นหน้าที่ของเซอร์เวเยอร์ในการตรวจคุณภาพDSC_0315

DSC_0337

นายอำเภอเมืองพิษณุโลก กล่าวอีกว่า สต๊อกข้าวในจังหวัดพิษณุโลกมีที่เดียวจากจำนวน 71 คลัง ซึ่งได้เรียนทางจังหวัด ทำให้ต้องลงมาตรวจสอบในวันนี้ ว่าเหตุใดจึงไม่มีการระบายข้าว จากด้วยตาเปล่าลักษณะเหลืองและค่อนข้างเสียหาย ส่วนการดูแลเป็นเรื่องค่าเช่าเป็นเรื่องของ อคส. เป็นไปตามปกติ  คุณภาพเป็นของเซอร์เวเยอร์  ซึ่งจะเรียนให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไปDSC_0313

แสดงความคิดเห็น