เทศบาลนครพิษณุโลกมอบเครื่องดนตรีไทยให้ชมรมดนตรีไทย

05นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องดนตรีไทยให้แก่ชมรมดนตรีไทยผสมอังกะลุงเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ผู้ที่สนใจและเยาวชน  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ที่สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก01

04

แสดงความคิดเห็น