เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว“ห่มหมอก กอดหนาว ดูดาวบนภู”

M1 (2)การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานพิษณุโลก ร่วมกับ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก          ในพระราชดำริ กำหนดเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “ห่มหมอก กอดหนาว ดูดาวบนภู” ในระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกM1

นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก รับผิดชอบส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ และพิจิตร กล่าวว่า สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ประจำถิ่น ไม้หายากและใกล้      สูญพันธุ์ มีโรงเรือนรวบรวมกล้วยไม้สายพันธุ์ไทยที่หาชมได้ยาก กว่า ๓๐๐ ชนิด มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่สมบูรณ์ด้วยแมกไม้นานาชนิด รวมไปถึงการนั่งรถอีแต๊กศึกษาธรรมชาติ และเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้ง และในปีนี้จึงได้กำหนดจัดงาน “เทศกาลห่มหมอก กอดหนาว ดูดาวบนภู” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาว ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ้นมาสัมผัสลมหนาวบนยอดดอย และชมความงดงามของมวลพฤกษานานาพันธุ์      โดยยามค่ำคืนภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็น พร้อมกับชมความงดงามของดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับเต็มท้องฟ้า ตามสโลแกนของการจัดงานว่า “ห่มหมอก กอดหนาว ดูดาวบนภู” รวมถึงทะเลหมอก ในยามเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทิวทัศน์ของ ๒ ประเทศ ๓ จังหวัด อันเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว พร้อมกับชมยอดดอยภูสอยดาวที่มีเขตเชื่อมต่อ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดเลยM1 (3)

ททท.สำนักงานพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนผู้รักธรรมชาติขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวเดินทางท่องเที่ยวในเทศกาล “ห่มหมอก กอดหนาว ดูดาวบนภู” ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก          ในพระราชดำริ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๓๑ ๖๗๑๕, ๐๘ ๑๒๘๗ ๔๙๙๔ และ ททท.สำนักงานพิษณุโลก โทรศัพท์ ๐๕๕ ๒๕๒ ๗๔๒-๓ ทุกวันในเวลาทำการ หรือ www.facebook.com/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลกM1 (1)

 

 

 

แสดงความคิดเห็น