แล้งกระทบผู้ประกอบการกล้วยตากออกเครือช้าต้นทุนสูงขึ้น

168136วันที่ 23 ม.ค.2559 จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรจำนวนมากทั้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เกษตรกรทำสวนทำไร่ ที่ขาดน้ำในการเพาะปลูก นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่เป็นผู้ประกอบการผลิตกล้วยตากรายย่อยอีกด้วย โดยเฉพาะที่บ้านคลองกละล่อน  ต.บางกระทุ่ม  อ.บางกระทุ่ม  แหล่งผลิตกล้วยตากแหล่งใหญ่ของ จ.พิษณุโลก168135

นายสุทัศน์ สร้อยทอง อายุ 33 ปี เลขที่ 44/9 ม.2 บ้านคลองกละล่อน ต.บางกระทุ่ม หนึ่งในผู้ผลิตกล้วยตากรายย่อย กล่าวว่า ช่วงนี้กำลังได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ชาวบ้านที่ยึดอาชีพทำกล้วยตาก ต้องเร่งหากล้วยมาผลิต เนื่องจากสภาพภัยแล้งที่เกิดขึ้นทำให้กล้วยออกเครือช้า และกล้วยมีขนาดเล็ก  อีกทั้งราคารับซื้อกล้วยก็ปรับราคาสูงขึ้น จากเดิมปีที่แล้วราคากิโลกรัมละ 10 บาท มาช่วงนี้กิโลกรัมละ 14 บาท ทำให้ต้องปรับราคาเมื่อผลิตส่งโรงงานใหญ่จะส่งอยู่ที่ 55-60 บาท จากเดิม 50 บาทIMG_8456

แต่อย่างไรความต้องการของตลาดกล้วยตากยังเป็นที่ต้องการจำนวนมากทำให้ต้องเร่งหากล้วยมาผลิตจำหน่ายและส่งให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สั่งไว้ 168137

สำหรับ กล้วยตาก ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ใน เขตอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นแหล่งที่มีการผลิตกล้วยตากที่มีชื่อเสียงระดับตำนานของประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของกล้วยตากในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะกล้วยตากอบน้ำผึ้ง รสชาติดั้งเดิม เกรดส่งออกต่างประเทศ มียอดสั่งซื้อปีละกว่า 10 ตัน กล้วยตากจาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก นั้นเป็นที่รู้จักของ บรรดาพ่อค้า-แม่ค้ากล้วยตาก ในจังหวัดต่าง ๆ มานานกว่า 30 ปี กล้วยที่นำมาทำคือ พันธุ์มะลิอ่อง มีคุณสมบัติพิเศษ ที่เหมาะแก่การทำกล้วยตากคือ มีลูกกลมสั้น เปลือกบาง ผิวสวย เนื้อละเอียด หวานแบบธรรมชาติ ไส้สีขาว และ ไม่มีเมล็ด มียอดการจำหน่ายดี จนกล้วยที่เป็นวัตถุดิบมีไม่เพียงพอ ในปัจจุบันต้องสั่งกล้วยดิบมาจาก จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร และ นครสวรรค์IMG_8530

แสดงความคิดเห็น