ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก สีข้าวให้ชาวนาฟรี

img_7598วันที่ 13 พ.ย.2559  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงสีข้าว “นำยุทธ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ดร.ทินกร  ทาตระกูล รองอธิการบดี ได้ให้นโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยการรับสีข้าวฟรีเพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ตั้งแต่รัฐบาลให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมช่วยเกษตรกรผู้ผลิตข้าวให้ปลูกข้าวเอง สีข้าวเอง ขายสู่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางที่มักเอารัดเอาเปรียบชาวนา img_7596ซึ่งวันนี้มีนายชัยพฤกษ์  เขียวงาม ชาวบ้านหมู่ที่ 5 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก ได้นำข้าวพันธุ์ข้าวหอมนิลกับพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ จำนวนกว่า 1 ตัน เข้าใช้บริการโรงสีข้าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก โดยมีนายทนงศักดิ์  ดีใจ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโรงสีข้าวจะคอยให้คำแนะนำ ในการบริการและบอกขั้นตอนการดำเนินการสีข้าวให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน ที่ผ่านมายังมีเกษตรกรที่ใช้บริการโรงสีข้าว “นำยุทธ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ที่เป็นเกษตรกรจากอำเภอบางระกำ  จำนวน 15 ตัน และ เกษตรกรจากตำบลบ้านกร่าง จำนวน 20 ตันimg_7586

ทั้งนี้โรงสีข้าว “นำยุทธ”  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก มีเครื่องจักรคอยอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประกอบด้วยเครื่องสีข้าวกลางที่สามารถสีข้าวได้ 5 ตันต่อวัน เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับพันธุ์ข้าวปลูก โรงอบข้าวเปลือก และยังให้บริการรถเกี่ยวข้าว โดยคิดค่าจ้างเหมาในการให้บริการไร่ละ 400 บาท เนื่องจากให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการขับรถเกี่ยวข้าวในสถานการณ์จริง เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้านลดรายจ่าย เพราะราคาเช่ารถเกี่ยวข้าวทั่วไปนั้นมีราคาไร่ละ 450 บาท  ซึ่งตอนนี้มีเกษตรกรจากตำบลบ้านกร่าง อำเภอบางระกำ ใช้บริการรถเกี่ยวข้าวของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ้น 150 ไร่ หากผู้ที่สนใจก็สามารถเดินทางมาติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกทุกวันในเวลาราชการimg_7642

img_7618

img_7585

img_7629

img_7596

……………………………………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น