จับปรับเสนอสั่งปิด”ร้านสีสันคาราโอเกะ”ขายแอลกอฮอล์ให้เยาวชน ตั้งใกล้สถานศึกษา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 21.00 – 01.00 น. พันเอก ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา รอง ผบ.มทบ.39 นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นางวารุณี อยู่สุข สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ จ.พิษณุโลก ฝ่ายปกครองอำเภอเมือง ที่ทำการปกครองจังหวัด(กลุ่มงานความมั่นคง) วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สพป.พล.เขต 1  สาธารณสุขอำเภอเมืองฯ ตำรวจภูธรเมืองฯ ตำรวจ ปคม. ทหารจาก ม.พัน 9   และสมาชิก อส.ร้อย อส.จ.พล.2/ร้อย อส.อ.เมืองฯ 3 ได้ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดกฏหมาย ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2560  พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 คำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6  ร้าน ดังนี้

  1. ร้าน Surbar 2. ร้าน @ Time 3. ร้านโอ้โฮรีสอร์ท 4.ร้าน Four Cycle 5.ร้านไม้หมอนมิตรภาพ 6. ร้านสีสันคาโอเกะ

ผลการปฏิบัติงาน พบร้านสีสันคาราโอเกะ ได้กระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 ก.ค.2558 โดยปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการในร้าน จำนวน 7 คน  จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป อนึ่ง เนื่องจากร้านสีสันคาราโอเกะ เป็นสถานประกอบการคล้ายสถานบริการที่อยู่ใกล้สถานศึกษา อยู่ใกล้กับประตู 5 ม.นเรศวร ได้ฝ่าฝืนคำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 โดยปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ ซึ่งจะได้ทำเรื่องเสนอ ผวจ.พิษณุโลกพิจารณาสั่งปิดและห้ามมิให้มีการเปิดสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกต่อไป

ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

แสดงความคิดเห็น