พัฒนาสังคมฯพิษณุโลกสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. ห้อง ประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 16 ราย เป็นเงิน 375,000 บาท โดยมี นางสาวนันทวัน ใจการุณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมเป็นสักขีพยาน
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

แสดงความคิดเห็น