พิษณุโลกฝนตกหนักวัดปริมาณฝนได้ 95.0 มม.

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 จังหวัดพิษณุโลก และหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ มีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ค่ำวันที่ 8 สิงหาคมต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ นายประพฤติ  นอดไพบูลย์  ยอดไพบูลย์ ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก รายงานเช้านี้ว่า ให้เตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำจากฝนตกหนัก-หนักมากในพื้นที่ ปริมาณน้ำฝนที่ตกในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ตั้งแต่ 22.30 น.-24.00 น.วัดปริมาณได้ 64.6 มม. ฝนยังตกต่อเนื่องถึงเวลา 04.00 น. จังหวัดพิษณุโลกวัดปริมาณฝนรวมได้ 95.0 มม.  และฝนตกหนักมากในอำเภอวังชิ้น อำเภอลอง จังหวัดแพร่  วัดปริมาณฝนได้ 160 มม. เป็นพื้นทีรับน้ำในลุ่มน้ำยม ที่ปริมาณน้ำจะไหลลงแม่น้ำยม มายังจ. สุโขทัย และพิษณุโลกต่อไป 

แสดงความคิดเห็น