รร.บ้านโป่งกระเฌอ อ.นครไทย ฝึกนร.ขี่จักยานล้อเดียวสร้างสมาธิ

นายเพชร  หีบทอง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย ด้วยการปั่นจักรยานล้อเดียว มาตั้งแต่ปี 2554 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงพักเที่ยงนอกเหนือเวลาเรียน เป็นการส่งเสริมออกกำลังกาย ทุกสัดส่วน และที่สำคัญเป็นการพัฒนาสติปัญญา ฝึกการพร้อมเพียง ความสามัคคีในการปั่นจักรยานแบบหมู่  โดยปัจจุบันมีนักเรียน สนใจมาฝึกจักรยานล้อเดียวกว่า 30-40 คนทีเดียว

โดยนักเรียนที่เข้ามาหัดขี่จักรยานเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3-6 อายุประมาณ9 ปี ในการฝึก ก็จะมีการขี่แบบเดี่ยว,ขี่แบบวงกลม,ขี่แบบจับคู่ เป็นต้น ซึ่งตั้งแค่เปิดโครงการมานั้นมีนักเรียนให้ความสนใจมายืนจักรยานไปฝึกปั่นเล่นกันทุกวัน ทางโรงเรียนได้จัดหาไว้สำหรับบริการนักเรียนกว่า50 คัน  โดยนักเรียนที่ฝึกแต่ละรุ่น ก็สามารถนำไปออกงานแสดงโชว์ ทั้งในระดับจังหวัดและทั่วไป นอกจากนี้ทางโรงเรียนให้ความรู้เกี่ยวการศิลปวัฒนธรรมท้องเช่นโปงลาง เป็นต้น

 

/////

 

แสดงความคิดเห็น