อช.ภูหินออกประกาศห้ามนำรถส่วนตัวขึ้นภูลมโลชมดอกซากุระ 25 ธ.ค.60 เป็นต้นไป

12 ธันวาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสว่าง  สีตะวัน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เรื่อง ห้ามนำยานพานะที่อุทยานแห่งชาติมิได้อนุญาตเข้าไปในเขตภูลมโล ใจความระบุว่า อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายในระบบนิเวศในอุทยาน ตลอดจนรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมมิให้ถูกทำลาย และเป็นมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมกับเป็นการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวภูลมโล

ดังนั้น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 หมวด 3 การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ มาตรา 16 ( 9 ) นำยานพาหนะเข้าออก หรือ ขับขี่ยานพาหนะที่มิได้จัดไว้เพื่อเป็นการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ครั้งที่1/2561 ออกประกาศมิให้นำยานพาหนะที่อุทยานแห่งชาติมิได้อนุญาตเข้าไปในเขตภูลมโล เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หาฝ่าฝืนมีความผิดตามตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 16 ( 9 ) แต่ต้องได้รับโทษตามมาตรา 25 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง ภูลมโล เป็นยอดภูเขาสูง ใจกลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ในระดับความสูงประมาณ 1,700 เมตร ในอดีตเคยสมรภูมิรบ และเป็นยอดเขาหัวโล้นจากการทำไร่เลื่อนรอย  ต่อมา อุทยานฯได้เริ่มปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง หรือ ดอกซากุระเมืองไทย นับแสนต้น ตั้งแต่ปี 2541 จนปัจจุบัน เป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในภูหินร่องกล้า นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวสัมผัสสภาพอากาศหนาว และเข้าชมดอกซากุระเมืองไทยบานสวยงามสีชมพูเต็มยอดภูลมโล ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี ในอดีต เคยให้นักท่องเที่ยวขับรถเข้าไปชมดอกซากุระบานได้เอง โดยนิยมขับเข้าไปทางบ้านร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และ ทางด้านต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย และประสบปัญหาการจราจรติดขัด อุบัติเหตุ รถเสีย รถติดหล่ม ในระยะหลังทุก ๆ ปี อุทยานแห่งชาติภูหินร่องจึงต้องออกกฎ ห้ามนำรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าไปชมดอกซากุระบนยอดภูลมโล และ ในฤดูกาลท่องเที่ยวชมดอกซากุระบานปีนี้ มีชาวบ้านในพื้นที่จ.พิษณุโลก และจ.เลย เตรียมรถบริการนำเข้าไปชมที่ภูลมโล มีจำนวนรถรับสามจุดด้วยกัน ได้แก่ชมรมรถเนินเพิ่ม 1 ที่ทำการ อุทยานฯ 2  ที่บ้านร่องกล้า  ต.เนินเพิ่ม และ 3 ที่ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย รวมรถบริการนักท่องเที่ยวทั้งหมดประมาณ 350 คัน สำหรับปีนี้คาดว่า ซากุระบนภูลมโล จะเริ่มบานในช่วงกลางเดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป

……………………………………

แสดงความคิดเห็น