พิษณุโลก 25 ธ.ค.60 อุ่นขึ้นเล็กน้อย แต่ยังหนาวในตอนเช้า

พิษณุโลก 25 ธ.ค.60 สภาพอากาศอุ่นขึ้นเล็กน้อย ยังหนาวเย็นในตอนเช้า ยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวจัดและมีหมอกหนา วันนี้วันพระ และวันคริสต์มาส ทักทายอรุณสวัสดิ์ด้วยภาพบรรยากาศยามเช้า พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตรจากชาวบ้านนาเมือง ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ท่ามกลางสภาพอากาศเย็นและมีหมอกลงหนามาก 

แสดงความคิดเห็น