ฉ.ส.เปิดห้องพิเศษ SMBP วิทย์-คณิต รับม.ต้นสอนภาษาอังกฤษ

วันที่ 15 ม.ค.2561 ดร.พยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ คัดให้เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค( Education hub) กล่าวคือ เปิดห้องเรียนพิเศษโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ( Science – Mathematic Bilinggual Program) หรือ SMBP ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ดร.พยัพ เผยอีกว่า ทุกรายวิชาจะเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่จะเน้นวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเปิดรับสมัครคัดเลือกปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพียง 1 ห้องเรียน ห้องละ 25-30 คน โดย ครูผู้สอนต้องเป็นครูที่เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker) มีคุณสมบัติใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ สพฐ.ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษา นอกเหนือจากชั้นเรียน English Program หรือ EP ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระดับละ 1 ห้องเรียน ในปัจจุบัน

“ที่ผ่านมา นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เคยมาเปิดศูนย์บูทแคมป์ (Boot Camp) และเยี่ยมชมการเรียนการสอนนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น EP 1 -3 มัธยมศึกษาตอนปลาย IEP ม.4- 6 ทั้งนี้ ได้มีการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษกับนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถตอบโต้กับท่านรัฐมนตรีได้อย่างคล่องแคล่ว สร้างความประทับใจ จนได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนในโปรแกรมดังกล่าว” ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เผย

แสดงความคิดเห็น