สมาคมนิสิตเก่าม.นเรศวรจัดคอนเสิร์ตการกุศล เพลงนี้เพื่อน้อง JOE – KOGN FOR NU

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานพิธีเปิดคอนเสิร์ตการกุศล เพลงนี้เพื่อน้อง JOE – KOGN FOR NU โดยมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันสี่แยกอินโดจีน นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก นายสุรจิต วงศ์กังแห นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร นางจิตมากร รอบบรรเจิด ประธานกรรมการจัดงาน ร่วมกิจกรรม
งานคอนเสริฐ เพลงนี้เพื่อน้อง JOE – KOGN FOR NU เป็นโครงการที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร มีความตั้งใจที่จะจัดทำโครงการคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนต้องน้องนิสิตปัจจุบันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีทุนทรัพย์และโอกาสศึกษาจนสำเร็จการศึกษาเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีความภาคภูมิใจ ความรัก ความผูกพันในความเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร แล้วกลับมามีส่วนร่วมช่วยพัฒนาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป เปิดโครงการนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนิสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ รายงาน

แสดงความคิดเห็น