จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พร้อมเป็นเจ้าภาพ Thailand Japan student Science Fair 2018


ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าค่ายพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน (Master of Ceremonies Training Camp : MC-CAMP 2018) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก การจัดค่ายดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในการประชุมวิชาการ Thailand Japan student Science Fair 2018 (TJ – SSF 2018) ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย พิษณุโลก

โดยการนี้ได้ทูลเชิญสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 “Thailand Japan student Science Fair 2018 (TJ – SSF 2018) เป็นการจัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างโรงเรียนคู่พัฒนาจากประเทศญี่ปุ่นกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่งรวม ทั้งโรงเรียนชั้นนำของประเทศไทย มาร่วมนำเสนอโครงงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 คน ซึ่งในการดำเนินงานการเตรียมการต้องเตรียมด้านบุคลากรทั้งครูและนักเรียน เพื่อการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ค่ายดังกล่าวมีนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 48 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในการนี้ ฝากถึงนักเรียนที่เข้าค่ายครั้งนี้ให้นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาของประเทศไทย” นายบุญรักษ์ ยอดเพชร กล่าวในท้ายสุด

//////////////////////////////////////////////////////

แสดงความคิดเห็น