อบต.วัดจันทร์ สอนผู้สูงอายุ “นุ่งโจม ห่มสไบ”  ส่งเสริมความเป็นไทยงดงาม

วันนี้ ( 29 มี.ค. ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย สร้างสายใยของครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยช่วงเช้ามีการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และออกำลังกาย ก่อนทำการฝึกอบรมเสริมเสน่ห์ผู้สูงวัยด้วยศิลปะวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วยกิจกรรมการรำมังคละ ศิลปะพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก และการฝึกอบรมเทคนิคการแต่งกายชุดไทย “นุ่งโจม ห่มสไบ”  เพื่อให้ผู้สูงอายุร่วมแต่งกายแบบไทยๆ อย่างสวยงาม

โดย นางนิภารัตน์  กาญจนโชติ หรืออาจารย์แดง ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก วิทยากรรับเชิญ เปิดเผยว่า การฝึกอบรมการแต่งการชุดไทยวันนี้ ก็เพื่อฟื้นฟูการนุ่งผ้าไทยแบบโบราณให้กับนักเรียนอาวุโส เพราะกระแสการนุ่งผ้าไทยกำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้ เราจึงถือโอกาสนี้ส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่การนุ่งผ้าไทย เพื่อให้นิยมหันมานุ่งผ้าไทยกัน วันนี้พบว่าทุกท่านตอบรับดี และหวังว่าจะนำไปขยายผล เพราะสังคมไทยทุกวันนี้ คนไทยหันมานุ่งผ้าไทยกัน จึงหวังว่าอดีตของคนไทยจะได้ฟื้นฟูกลับขึ้นมา

ด้าน นางระตี  วัฒนโชค อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 7/3 หมู่ 10 ต.วัดจันทร์ เปิดเผยว่า วันนี้ได้รับความรู้ในการนุ่งโจงกระเบน ห่มสไบ และวิธีการนั่งของหญิงไทยที่ถูกต้องเรียบร้อย บุคลิกดี เพราะที่ผ่านมาถึงแม้จะทำได้ ก็ทำไม่ถูกต้องไม่เรียบร้อย พออาจารย์วิทยากรมาสอนวันนี้ทำให้นุ่งและห่มได้เรียบร้อยมากขึ้น

/////////

แสดงความคิดเห็น