รพ.พุทธชินราชเรียกเก็บยารักษาโรคความดัน VALATAN พบปัญหาสารปนเปื้อน

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น.ณ ห้องประชุมผกา  ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณโลก นพ.โตมร  ทองศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก แถลงขาวสื่อมวลชนกรณี การเรียกเก็บยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด VALATAN คืนจากผู้ป่วย เพื่อให้รับยาตัวใหม่แทน เนื่องจากมีการประกาศจากองค์การยาสหภาพยุโรป ( EMA  ) ว่า วัตถุดิบตัวยาสำคัญ Valsar  จากแหล่งผลิต บริษัท zhejieng hauhai ในประเทศจีน มีการตรวจพบสารปนเปื้อน ( NDMA ) ซึ่งเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

นพ.โตมร  ทองศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  ชี้แจงว่า การใช้ยาวาร์ซาแทน ซึ่งเป็นข่าวแพร่หลายกันทางโซเชียลมีเดีย. ยาวาร์ซาแทนเป็นยาที่ใช้รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งความดันโลหิตสูงเป็นที่นิยมแพร่หลายกันทั่วโลกโดยมีชื่อสามัญทางยาว่า วาร์ซาแทน. ส่วนชื่อการค้านั้นแตกต่างกันไปตามแต่บริษัทที่ผลิต เช่น. Diovan valatan. Valsarin. ทั้งนี้บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายยาชนิดนี้ในประเทศไทย มี 7 บริษัทได้แก่. บริษัทสีลมการแพทย์.  บริษัทยูนิซัน.  บริษัทไบโอฟาร์มและบริษัทโนวาร์ตีส ทั้งนี้เมื่อ วันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา.  องค์การยาสหภาพยุโรปได้ประกาศถึงการตรวจพบสาร N nitrosodi methylamine (NDMA). ซึ่งเป็นสารที่อาจก่อมะเร็งปนเปื้อนอยู่ในวัตถุดิบหรือสารตั้งต้นในการผลิตยาวาร์ซาแทน.  โดยสารตั้งต้นดังกล่าวผลิตจากบริษัท zhejieng hauhai ในประเทศจีน จึงเรียกคืนยาจากบริษัทที่ใช้สารตั้งต้นดังกล่าว

จากการตรวจสอบขององค์การอาหารและยาหรือ อย ในประเทศไทย พบว่ามีสองบริษัทที่ใช้สารตั้งต้นจากบริษัทดังกล่าวคือ. บริษัทสีลมการแพทย์ โดยใช้ชื่อการค้าว่า VALATAN และบริษัทยูนิซัน ซึ่งใช้ชื่อการค้าว่า VALSARIN. จึงประกาศเรียกยาคืนจากบริษัททั้งสองแห่งและประกาศให้หยุดการผลิตหยุดการผลิต ยาดังกล่าว

ในส่วนของโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก. มีผู้ป่วยรับประทานยานี้อยู่ประมาณ 360 คนเป็นยาที่ผลิตจากบริษัทสีลมการแพทย์. ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย  ทางโรงพยาบาลจึงประกาศเรียกคืนยา. เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยที่รับประทานยาดังกล่าวนำยามาคืน. และจ่ายยาทดแทนให้ และเริ่มมีประชาชนนำยามาคืนและรับตัวยาใหม่ไปแล้วประมาณ 50 ราย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น โดยประชาสัมพันธ์ในใน 4 ช่องทาง คือ Facebook ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล.         การติดประกาศ.     โทรศัพท์ตามรายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับยาชนิดนี้และการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆโดย ยาชุดใหม่เป็นยาที่ผลิตจากบริษัทโนวาร์ตีสและบริษัทไบโอฟาร์ม. ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัททั้งสองทำให้ได้ยามาแลกเปลี่ยนให้กับผู้ป่วย

ทั้งนี้มีแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ซาแทนอยู่ดังนี้ ในกรณีที่รับประทานยาตัวนี้อยู่ให้ตรวจสอบก่อนว่าผลิตจากบริษัทข้างต้นหรือไม่  ถ้าไม่ใช่ของบริษัทข้างต้นท่านสามารถใช้ยาดังกล่าวต่อไปได้ ในกรณีที่เป็นยาจากบริษัทข้างต้นควรติดต่อโรงพยาบาลที่รับยาอยู่เพื่อสอบถามถึงแนวทางการปฏิบัติ.  โดยในส่วนของโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกท่านสามารถนำยาวาร์ซาแทนเดิมทั้งหมดมาเปลี่ยนเพื่อรับยาชุดใหม่ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 20.30 น. ที่ห้องจ่ายยาตึกผู้ป่วยนอกชั้นหนึ่งโดยทางโรงพยาบาลจัดช่องหมายเลข 2 เพื่อแลกเปลี่ยนยาโดยเฉพาะ    โดยยาที่เก็บคืนทั้งหมดทางโรงพยาบาลจะนำส่งองค์การอาหารและยาเพื่อทำลายต่อไป

ในกรณีที่ไม่สามารถนำยามาเปลี่ยนได้ในเร็ววัน ขอให้รับประทานยาต่อไปก่อน ไม่ควรขาดยา แล้วรีบนำยามาเปลี่ยนเมื่อท่านสะดวก  ทั้งนี้ไม่แนะนำให้หยุดยาในทันทีเนื่องจากอาจเกิดผลเสียรุนแรงเช่น. ความดันโลหิตสูงขึ้นจนเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตหรือในผู้ป่วยโรคหัวใจอาจเกิดภาวะน้ำท่วมปอด หรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้

ในกรณีที่ท่านไม่สบายใจหรือต้องการเปลี่ยนยาควรปรึกษาแพทย์ที่รักษา  ทั้งนี้มียาในกลุ่มเดียวกันที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ เช่น losartan telmisartan แต่ในช่วงของการเปลี่ยนยาจำเป็นต้องมีการติดตามอาการทางคลินิกและการทำงานของไตเป็นระยะ ในส่วนของผู้ที่รับประทานยานี้ แพทย์ผู้รักษาของทางโรงพยาบาล. จะมีการเฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็งเป็นระยะ

แสดงความคิดเห็น