คณะทำงานจ.พิษณุโลกตรวจสอบการระบายข้าวในสต็อกไปใช้ในอุตสาหกรรม

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม   และคณะทำงานฯ  ได้แก่ ผู้แทนกองกำลังรักษาความสงบในพื้นที่   ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด  พาณิชย์จังหวัด  และหัวหน้าคลังสินค้า อคส.  ร่วมสังเกตการณ์   ดำเนินการจัดระบบ การควบคุม และการตรวจสอบกระบวนการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม   โดยการปล่อยรถบรรทุกข้าวสารคันแรก   ออกจากจุดปรับปรุงข้าวคลังสินค้ากลางกุลภา  หลัง 1  ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่11 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

จากการสำรวจตรวจสอบและ สังเกตการณ์ขนถ่ายระบายข้าวสาร   จากคลังสินค้ากลางกุลภา พบว่า   มีการปล่อยขบวนรถบรรทุก จากจำนวน 20 คัน   ที่บรรจุข้าวสารที่ผ่านกระบวนการปรับปรุง  เป่าฝุ่นออก  เพื่อส่งให้โรงงานอาหารสัตว์  จังหวัดลพบุรี    ซึ่งเข้าประมูลซื้อขายก่อนหน้านี้    จำนวนกว่า   500,000 กระสอบ  ปริมาณกว่า 50,000 ตัน  โดยจะใช้ระยะเวลาในการขนถ่าย 120 วัน  นับตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ถึง 23 พฤศจิกายน 2561  นอกจากจังหวัดพิษณุโลกแล้ว      ยังมี คลังสินค้า  ในพื้นที่อื่นๆ   ที่เข้าร่วม ระบบ การนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม           จากจังหวัดอื่นๆ   เช่น   นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาท  ปริมาณข้าว เกินกว่าล้านตัน สำหรับประโยชน์ของการจัด ระบบ   ควบ   คุมและตรวจสอบกระบวนการนำเข้าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม   จะช่วยทำให้ข้าวสารที่จะใช้ในระบบอุตสาหกรรมไม่ปะปนในตลาดข้าวเพื่อการบริโภคของประชาชน

แสดงความคิดเห็น