ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก ปันน้ำใจ สร้างสุขให้น้อง ปี 2561

วันที่ 17 พ.ย.2561 สื่อมวลชนพิษณุโลก จัดกิจกรรม ปันน้ำใจ สร้างสุขให้น้อง ปี 2561
ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก โดยนายสนาม คงเนตร ประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก พร้อมสมาชิกชมรมจากสื่อทุกสังกัดทุกแขนง จัดกิจกรรมปันน้ำใจ สร้างสุขให้น้อง ปี 2561 ที่โรงเรียนบ้านลำภาศ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยนำอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดพิษณุโลก นำมอบให้แก่ 3 โรงเรียนของอำเภอเนินมะปรางได้แก่โรงเรียนบ้านลำภาศโรงเรียนบ้านหัวเขาและโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทองพร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
ในการนี้ กองบิน 46 โดยนาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ นำคณะแม่บ้านทหารอากาศ และกำลังพลจากกองบิน 46 ได้นำหน่วยมิตรประชาออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ 4 ต.บ้านมุง ให้บริการตรวจสุขภาพ ตัดผมฟรี การแสดงดนตรี กิจกรรมสันทนาการ และได้ทำพิธีส่งมอบอาคารร้านค้าสหกรณ์ที่ทางกองบิน 46 ได้เข้ามาก่อสร้างและสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียน เพื่อใช้ในกิจการสหกรณ์ของโรงเรียนบ้านลำภาศ มูลค่า 100,000 บาท โดยมีนายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และนางสาวชนางรักษ์ มั่นนุช.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภาศ เป็นผู้รับมอบกิจกรรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายปารเมศ แสงสว่าง นายอำเภอเนินมะปราง นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม 

แสดงความคิดเห็น