แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยผู้ประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 62 บริเวณห้องโถงหน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก พลโทฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบผ้าห่มกันหนาวจาก น.ส.สมกมล จิราธิวัฒน์ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลโดยทาง บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล พร้อมคณะมีความประสงค์มอบผ้าห่มกันหนาว     จำนวน 1,000 ผืน เพื่อสนับสนุนกองทัพภาคที่ 3 ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสภาพอากาศหนาวเย็นในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาว ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณภาคเหนือ ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น  โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ตามบริเวณเทือกเขาและหมู่บ้านชายแดน   ส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาวเป็นจำนวนมากโดยทางกองทัพภาคที่ 3 ให้ดูแลความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้าน และให้ความช่วยเหลือในทันที หากเกิดภัยหรือความเดือดร้อน โดยไม่รอให้ขยายวงกว้าง รวมทั้งการป้องกันการเกิดภัยทุกชนิดด้วย พร้อมดำเนินการนำผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับมอบไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกล และมีความจำเป็นมากที่สุดก่อน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นในช่วงนี้ได้ทันท่วงทีและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น