กกต.ร่วมกรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมเวทีเส้นทางสร้างไทย เลือกตั้ง 62

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ จัดเวทีสร้างการรับรู้การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ภายใต้ชื่อ เวทีเส้นทางสร้างไทย เลือกตั้ง 62 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  ที่อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้สู่การเลือกตั้ง ส.ส. ภายใต้เวทีเส้นทางการสร้างไทย เลือกตั้ง  62 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้รับทราบถึงรูปแบบของการเลือกตั้งแบบใหม่ และรู้เท่าทันการเมือง สามารถวิเคราะห์ และใช้วิจารณญาณในการเลือกคนดี คนเก่งมาพัฒนาประเทศ

กิจกรรมประกอบด้วยการจัดเวทีสร้างความรู้สู่การเลือกตั้ง แซววาที ในหัวข้อ “เลือกคนที่รัก หรือ เลือกพรรคที่ชอบ หรือนโยบายที่เชียร์” จากนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   โดยมีนักเรียน นักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทหารจากกองทัพภาคที่  3 ร่วมกิจกรรมกว่า  500 คน

/////////

แสดงความคิดเห็น