อบจ.พิษณุโลกส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาว่ายน้ำปี 2562 รุ่นที่ 2

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านกีฬาว่ายน้ำ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ลดปัญหาเด็กจมน้ำเสียชีวิต
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเชาวลิต บุญก่อ นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ และ นายปกรณ์ หงษ์วิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านกีฬาว่ายน้ำ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนวัดบ้านดง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี สิบเอก ธีรพล เงกสอนอ รักษาการหัวหน้าฝ่ายกีฬาและการท่องเที่ยว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ปัจจุบันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนมีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่เสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่ง เฉลี่ยปีละ 1,300-1,500 คนต่อปี หรือเฉลี่ย 3-4 คนต่อวัน และอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กและเยาวขนจะมีสถิติพุ่งสูงขึ้นในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เพื่อแก้ปัญหาเด็กจมน้ำของเด็กในวัยเรียนและให้เด็กนักเรียนสามารถว่ายน้ำเป็นจนเอาตัวรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการว่ายน้ำและร่างกายให้แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางน้ำให้กับเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านกีฬาว่ายน้ำ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ขึ้น โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน (เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์) รวมทั้งหมด 7 วัน โดยใช้สระว่ายน้ำของโรงเรียนวัดบ้านดงเป็นสถานที่จัดโครงการ.

แสดงความคิดเห็น