นศ.พณิชยการบึงพระพิษณุโลก เปิดร้านข้าวพันผัก ต่อยอดเป็นรายได้ระหว่างเรียน

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ร้านข้าวพันผักเมืองสองแคว อ.เมือง จ.พิษณุโลก ที่วันนี้นายศุภพิศิษฐ์ ไกรศรวัชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก และนายมารุต รื่นรวย รองผู้อำนวยการ พร้อมนางเปรมกมล ภูลำพา อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน(กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/นักเรียนผู้พิการ) ที่มีนักศึกษา ปวส.ปี 2 แผนกวิชาการตลาด จำนวน 5 คน ได้เขียนแผนการตลาดขอรับทุน นักศึกษากลุ่มนี้ได้เขียนแผนการตลาด ในเรื่องการทำข้าวพันผัก ที่เป็นอาหารพื้นเมืองชื่อดังของเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจาก 1 ใน 5 ของนักศึกษากลุ่มนี้ เป็นคนพื้นเพอยู่ที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และมีความชำนาญในการทำอาหารดังกล่าวจากครอบครัว จึงเห็นว่าน่าจะเป็นช่องทางที่จะทำให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มสามารถมีรายได้ระหว่างเรียน และฝึกการตลาดในวิชาที่เรียนด้วย โดยแบ่งหน้าที่การบริหารจัดการอย่างลงตัว

โครงการดังกล่าว ได้อนุมัติโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เตรียมความพร้อมข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษาที่ด้อยโอกาส ให้มีความรู้ทักษะวิชาชีพติดตัวไปภายหลังเรียนจบการศึกษา.

 

นา ยศุภพิศิษฐ์ ไกรศรวัชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก กล่าวว่า โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ที่ สอศ.หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดสรรเงินงบประมาณมาให้ตามนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ของเราก็จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนนะครับ โดยให้โอกาสผู้ที่มีฐานะที่ยากจน พิการ ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจนะครับ ที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียน หรือต้องการเข้าถึงแหล่งลงทุนในการประกอบอาชีพ เราก็เลยจัดสรรเงินงบประมาณมาให้กับนักศึกษาเพื่อให้ดำเนินการนะครับ ในการดำเนินการนั้นเด็กจะต้องเขียนแผนธุรกิจส่งไปก่อน เพื่อให้ สอศ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณา หลักเกณฑ์ในการเขียนแผนธุรกิจนั้นก็จะมีอยู่ว่า ถ้าเป็นระดับ ปวชหรือประกาศนียบัตรนั้น จะต้องอยู่ในชั้นปี 2 ถึงปี 3 นะครับ ต้องเป็นนักเรียน ปวส.ก็เช่นเดียวกัน การเขียนแผนธุรกิจนั้น ก็จะมีลักษณะเป็นกลุ่ม ต้องมีจำนวนนักเรียนศึกษา จำนวน 5 คนขึ้นไป ได้รับทุนคนละจำนวน 10,000 บาทเป็น 50,000 ครับ ส่วนหนึ่งที่นักเรียนนักศึกษาจะได้คือ ประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการ เขาจะต้องมีความอดทนมีความพยายามในการที่จะประกอบอาชีพ

 

ด้าน นางสาวเหมสุดา บุญพิมพ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้นะคะ เป็นโครงการหารายได้ระหว่างเรียนนะคะ ซึ่งพวกหนูก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะ ที่ได้เขียนแผนไปแล้วก็ได้โครงการนี้เข้ามานะคะ เพราะว่ามันเหมือนเป็นทุนให้พวกหนู ได้หารายได้ระหว่างเรียน ได้มีเงินสำหรับใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็สำหรับการเรียนด้วย สำหรับครูที่ปรึกษา จะคอยดูแลตั้งแต่การเขียนแผน แล้วก็ดูแลเรื่องทุกๆอย่างเลยว่าเราจะตกแต่งร้านยังไง หาร้านยังไง การไปเรียนรู้ การทําข้าวพันผักที่บ้าน อ.ลับแล  ก็จะมีเป็นข้าวพันนะคะ ข้าวพันธรรมดา ข้าวพันผัก หมี่พัน หมี่ขยุ้ม เปิดขายวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา เปิด 17:00 น.ถึง 21:00 น. ส่วนเสาร์อาทิตย์จะเปิดตั้งแต่ 10:00 น.ถึง 21:00 น.ค่ะ มีบริการส่งเฉพาะในตัวเมืองเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก


สำหรับรายการอาหารของทางร้านจะมีเป็นจำพวกข้าวพันผัก หมี่พันที่ทานใดอยากทาน ไม่ต้องไปถึงเมืองลับแล แต่มีให้ทานได้ที่เมืองสองแคว พิษณุโลก ในราคาเริ่มต้นเพียง 25 บาท ใครที่รักสุขภาพชอบทานผัก สามารถไปอุดหนุนน้อง ๆ นักศึกษากลุ่มนี้ ได้ที่ร้านข้าวพันผัก เมืองสองแคว ตรงข้ามโรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.พิษณุโลก หรือสั่งสินค้าได้ทางเพจร้าน ข้าวพันผัก เมืองสองแคว ได้

/////////////

 

 

แสดงความคิดเห็น