เตือนต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ 24 ชม.

ผวจ.พิษณุโลก เตือนตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทย เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ 24 ชม.หวั่นเกิดอุทกภัย

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก / ผู้อำนวยการจังหวัด ได้สังการ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่า ขณะนี้มีสถานการณ์ฝนตกหลักในเขตตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก จึงขอให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขค 9 สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สาขานครไทย นายอำเภอนครไทย เข้าไปในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ พร้อมให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย โดยทันที ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม พรบ.ปภ.2550 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ได้สังการให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม เป็นผู้บัญชาเหตุการณ์ในพื้นที่ ให้นายอำเภอนครไทยสังการผู้เกี่ยวข้องในระดับอำเภอเข้าไปในพื้นที่เพื่อบูรณาการในการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย และกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือประชาชน กู้ภัยและบรรเทาภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และรายงานสถานการณ์สถานการณ์ให้ทราบทุกระยะ อีกทั้งได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมเครื่องจักรและกำลังพล เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชน หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ได้อย่างทันท่วงที
(ขอบคุณ ภาพข่าว สวท.พิษณุโลก)

แสดงความคิดเห็น