ชลประทานพิษณุโลกห่วง 5 อำเภอประสบภัยแล้งยาวนาน 6 เดือน

วันที่ 3 มกราคม 2563 นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากแหล่งน้ำทางธรรมชาติลดลง บางพื้นที่แห้งขอดไม่มีน้ำ โดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำยม ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ซึ่งในขณะนี้จากการเฝ้าระวังอำเภอและเสี่ยงที่คาดว่าปริมาณน้ำใช้ทางอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรน้อยมาก จำนวน  5 อำเภอ ได้แก่ อ.พรหมพิราม บางระกำ วังทอง บางกระทุ่ม และ อ.วัดโบสถ์ โดยวัดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมารอบปี 2562 ที่ผ่านมาที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย  ทำให้ในปีนี้คาดว่าจะแล้งยาวนานกว่า 6 เดือน และคาดว่าจะรุนแรงกว่าปี 2558 เบื้องต้นนั้นทางชลประทานได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่งดทำนาปรังต่อเนื่อง โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ได้ติดประกาศ “งด “การส่งน้ำฤดูนาปรังปี 2562/2563 ในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดลเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนไม่เพียงพอ พร้อมกับจัดรถกระจายเสียงแจ้งเตือนชาวนาก่อนหน้านี้แล้วว่าน้ำมีไม่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้เสี่ยงต่อขาดแคลนน้ำได้ อีกทั้งให้หันมาปลูกพืชน้ำน้อยแทน เบื้องต้นแนวทางการช่วยเหลือนั้นทางจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับชลประทานจังหวัด และ ปภ.จังหวัด เตรียมรถบรรทุกน้ำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ไว้แล้ว เพื่อบรรเทาแล้งเป็นการเบื้องต้น

ขณะที่สภาพแหล่งน้ำในคูคลองธรรมชาติ แม่น้ำยม ลำน้ำสาขาแม่น้ำยม ทั้งคลองบางแก้ว คลองวังแร่ คลองเกตุ คลองกล่ำ ในพื้นที่อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เริ่มแห้งเหือดลงจากการระดมสูบน้ำจากเกษตร ที่ดึงน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงนาข้าวในพื้นที่ โดยที่ชลประทาน ได้ติดป้ายเตือนตามสะพานและประตูน้ำ ขอเกษตรกรงดทำนาปรัง จะไม่มีการปล่อยน้ำเข้ามาช่วย เนื่องจากน้ำในเขื่อนไม่เพียงพอ

///////////

แสดงความคิดเห็น