จิตอาสาร่วมทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าไว้ใช้และแจกประชาชนที่สาธารณสุขจ.พิษณุโลก

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 5 ก.พ.2563   ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นพ.ปิยะ  ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 หลังจากที่เชื้อไวรัสดังกล่าวแพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และจังหวัดพิษณุโลกมีการเตรียมแผนรองรับหากเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวประชาชนมีความตื่นตัวในการป้องกันตนเอง ทำให้หน้ากากอนามัยขาดตลาด และกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ เป็นสินค้าควบคุม 1 ปี

จากคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ สามารถป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ โดยใช้หน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้ามาทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพราะหน้ากากอนามัยแบบผ้ามีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคได้เช่นเดียวกัน และสามารถซักทำความสะอาดนำมาใช้ซ้ำได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการเกิดขยะ และมลพิษจากการกำจัดหน้ากาก สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก จึงได้จัดจุดสาธิต/สอนการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในภาวะชาดแคลนหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ มีจิตอาสาจากเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก แม่บ้านมหาดไทย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าไว้ใช้เอง และผลิตไว้แจกจ่ายให้กับประชาชน ในวันทำการ เวลา 14.00 น. เป็นตันไป ที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 5 ชั้น สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น