คณะสงฆ์หลายวัดในพิษณุโลกตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโควิด 19

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ วันที่ 18 เมษายน 2563 ที่บริเวณหน้าพระวิหารหลวงพ่อพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลกหรือ วัดใหญ่ อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  พระพุทธิวงศมุนี รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะสงฆ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เปิดโรงทานมอบอาหารสำเร็จรูป น้ำดื่ม ให้แก่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ที่ไม่มีงานทำ ไม่มีเงิน ในการซื้ออาหารให้ครอบครัวรับประทาน จำนวน 500 ชุด

ทั้งนี้การตั้งโรงทานสืบเนื่องจาก สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาโปรดสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประสานกับวัดทั่วราชอาณาจักรที่มีความพร้อมจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19 โดยจะทำเฉพาะวัดที่มีความพร้อมเท่านั้น และจะใช้รูปแบบให้ประชาชนมารับแล้วกลับไปกินบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

โดยในส่วนวัดต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกที่มีความพร้อมก็ได้ตั้งโรงทานแจกอาหารให้กับประชาชนเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก อาทิเช่น  ที่วัดจันทร์ตะวันตก จ.พิษณุโลก พระครูประภัสสรสันติคุณ เจ้าอาวาสวัดจันทร์ตะวันตก จ.พิษณุโลก นำจิตอาสา ญาติโยม ประกอบอาหารปรุงสุก แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยโควิด -19 จ.พิษณุโลก  นอกจากนี้ยังมีโรงทานที่วัดต่างๆ เช่น  วัดเขื่อนขันธ์   วัดเนินมะปราง อ.เนินมะปราง / วัดกรุงกรัก อ.บางระกำ / วัดกวางทอง อ.บางระกำ

ในการตั้งจุดแจกอาหารทางวัดต่างๆได้จัดให้มีการคัดกรอง การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการจัดเว้นระยะห่าง ก่อนที่จะเข้าไปรับอาหารด้วย

………………………………….

แสดงความคิดเห็น