เจ้าหน้าที่คัดกรองเข้มกำลังพลกลับจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การกำกับดูแล การคัดกรอง COVID – 19 อย่างครบวงจร เพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนทั่วไป  หลังการสับเปลี่ยนกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนใต้เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก  พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทน กองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยพลตรี วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทีมส่งเสริมเวชกรรมของ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ทำการตรวจคัดกรอง COVID–19 ให้กับกำลังพลที่เดินทางกลับหน่วย ของหน่วยกรมทหารพรานที่ 33 ที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยเฉพาะกิจยะลา  หลังมีการสับเปลี่ยนกำลังพลปฏิบัติงาน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้แล้ว จำนวน 125 นายโดยมีการคัดกรองอย่างละเอียดมาแล้วตั้งแต่ต้นทาง คือที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา หลังจากเดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก  ยังคงต้องมีการคัดกรองอีกรอบ ทั้งการวัดไข้  ซักประวัติ ลงข้อมูลระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID–19 (DDC care) เพื่อติดตามอาการ 14 วัน  โดยต้องมีการรายงานอาการของกำลังพลทุกวัน วันละ 3 เวลา หลังจากปล่อยกลับไปพักผ่อนยังภูมิลำเนา ส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ  ซึ่งไม่จำเป็นต้องกักตัวอีกในภูมิลำเนา เพราะก่อนการปล่อยกลับไปพักได้มีการตรวจอย่างละเอียดแล้ว หากมีอาการไข้ก็จะถูกกักตัว 14 วันแล้วตั้งแต่ต้นทาง  โดยทางแพทย์ได้ทำการเก็บตัวอย่างเยื่อเมือกในโพรงจมูก หรือลำคอ เพื่อส่งตรวจแบบ swab ทุกนาย เพื่อหาเชื้อไวรัส COVID-19 หากมีไข้หรือมีอาการผิดปกติ  เมื่อทำการเก็บตัวอย่างแล้ว (swab) จะให้มาพักคอยที่หอผู้ป่วยที่ควบคุมโรคโดยเฉพาะที่เป็นโรคเดียวกัน (Cohort ward) ในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต่อไป สร้างความมั่นใจ และสบายใจแก่กำลังพลและญาติในภูมิลำเนา ส่วนเครื่องบินที่โดยสารมาก็จะมีการเช็ดล้างด้วยยาฆ่าเชื้ออย่างละเอียดต่อไปแล้ว

แสดงความคิดเห็น