กิจกรรมสร้างสรรค์ ทำโป่งเทียมเพิ่มแร่ธาตุให้สัตว์ป่าของชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ที่ 8 ( สล.8หนองแม่นา) ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง นายธเนส  อนุดิษฐ ประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก   พร้อมคณะสมาชิกชมรม ร่วมกับ นายมนต์ชัย  วิวัฒนธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก นางปิยนารถ  ศิริเจริญพันธ์ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และนายปัญญา จันทร์มา หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งสแลงหลวง หรือ ที่ สล.8 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำโป่งเทียมเพิ่มแร่ธาตุอาหารในดิน บริเวณโป่งเดิมที่อยู่ในเขตทุ่งนางพญาให้แก่สัตว์ป่า ตามโครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในวันนี้ได้นำเกลือดำ จำนวนกว่า 6 ตัน ที่หัวหน้าส่วนราชการและผู้ใจบุญร่วมกันสนับสนุนงบประมาณกับชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก ไปใส่หลุมแล้วฝังกลบในดินโป่งเดิมจำนวนหนึ่ง เพื่อให้สัตว์ป่า ได้มาคุ้ยกินดินโป่ง ยังผลให้สัตว์ป่าเจริญเติบโตและมีการขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้น

นายปัญญา จันทร์มา หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หรือ ที่ สล.8 กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันนี้แหล่งอาหารของสัตว์ป่าที่มีตามธรรมชาติเริ่มลดน้อยลง จะส่งผลทำให้สัตว์ป่าต้องออกหาอาหารในเขตพื้นที่ชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียงที่นอกเหนือจากพื้นที่ของอุทยานทุ่งแสลวงหลวง(หนองแม่นา) ซึ่งที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหามีเพียงแค่หน่วยงานราชการที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำโป่งให้กับสัตว์ป่า โดยอยากให้ทางภาคประชาชนและเอกชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ในการทำโป่งให้กับสัตว์ป่า เพื่อเป็นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หรือ ที่ สล.8 กล่าวอีกว่า ซึ่งกิจกรรมที่สร้างสรรค์เช่นนี้ก็จะทำให้สัตว์ป่ามีอาหารกินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งทางหน่วย สล.8 ได้จัดทำธนาคารเกลือไว้ โดยทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำเกลือเหล่านี้ไปทำโป่งให้ทั้งสัตว์และสัตว์ใหญ่ได้ตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะใกล้แหล่งน้ำ นอกจากนี้ทางหน่วยฯ ได้เพิ่มการบริการให้ประชาชน ได้สามารถไปส่องสัตว์ป่าในช่วงค่ำคืน ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน บริเวณรอบที่พักสล. 8 อีกด้วย ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเห็นสัตว์ป่า โดยเฉพาะ กวาง เก้ง เนื้อทราย กระต่ายป่า หมาใน ที่ออกมาหากิน สร้างบรรยากาศในการท่องเที่ยวยามค่ำคืน ได้อีกด้วย

สำหรับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีพื้นที่กว่า 7 แสนไร่ ครอบคลุม จ.พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น และป่าเบญจพรรณ ฯลฯ ซึ่งจุดเด่นของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลง ที่  8 หรือ สล 8 จะมีทุ่งหญ้าสะวันนา โล่งกว้างสวยงาม มีสัตว์ป่านานาชนิดมากกมาย

/////////////

 

แสดงความคิดเห็น