ผู้ว่าสองแควประชุมด่วน ใช้กฎหมายเอาผิดนายทุนเลี้ยงนกนางแอ่นกลางเมือง

 เมื่อวันที่ 16 พ.ย.63 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เรียกประชุมด่วนกับหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบการแก้ปัญหาการร้องเรียน ผู้ประกอบการเลี้ยงนกนางแอ่น ภายในอาคารพาณิชย์ ซอยสีฟ้า ถนนเอกาทศรถ เขตเทศบาลนครพิษณุโลก สร้างผลกระทบและความเดือดร้อนรำคาญให้กับบ้านใกล้เรือนเคียงทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นาย ธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบแก้ไขการเลี้ยงนกนางแอ่น นางสุกัญญา จันทร์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลก ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11(สบอ.11)  ในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดปัญหาการร้องเรียนของประชาชนที่มีอาคารที่พักอาศัยติดกับสถานที่เลี้ยงนกนางแอ่นให้กับผู้ว่าราชการรับทราบ เนื่องจากผู้ว่าเพิ่งมารับได้ไม่นาน  โดยมีตัวแทนเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย ทั้งการติดประกาศห้าม และชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการไปแล้วนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ต้องใช้ขบวนการตามกฎหมาย เพราะว่าเทศบาลนครพิษณุโลก จะพยายามไกล่เกลี่ย อีกฝ่ายอ้างว่าไม่รู้เรื่อง นกมาอยู่เอง ปัจจุบันผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอยากให้ระงับการเลี้ยง หรือไม่ให้มีนกในพื้นที่  ซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้ คือไม่หยุดเลี้ยง เราต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ที่เทศบาลนครพิษณุโลกทำอยู่ คือ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร โดยใช้อาคารผิดประเภท และเรื่องที่สอง พ.ร.บ.เกี่ยวกับสาธารณสุข ความเดือดร้อนรำคาญ ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวสุขภาพ เกี่ยวกับเรื่องเสียงผู้ว่าสองแคว กล่าวอีกว่า ในส่วน พ.ร.บ.สาธารณสุข ได้ยื่นแจ้งไปแล้ว ระงับใช้อาคาร แต่ทางผู้ถูกร้องได้อุทธรณ์คำสั่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ตนได้เร่งรัดให้จบโดยเร็ว จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยด้วย ส่วน พ.ร.บ.ควบคุมอาคารมีขั้นตอนว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งระงับแล้ว ซึ่งจะต้องแจ้ง 2 ครั้ง มีเวลา 60 วัน ขณะนี้ผ่าน 30 วันแรกไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้านนายธีรัชสิทธิ์ กล่าวว่า หลังจาก รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในซอยสีฟ้า จังหวัดพิษณุโลก การแต่งตั้งตนเป็นประธานและกรรมการ ตรวจสอบ แก้ไข ซึ่งมีหลายส่วนราชการเข้ามาเป็นคณะกรรมการ ทั้งเทศบาลนครพิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11(สบอ.11) ในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมาได้เรียกประชุม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้เชียวชาญ กรมอุทยานแห่งชาติมาให้ความรู้ กำหนดใช้มาตรการ 2 แนวทาง ในเรื่อง พ.ร.บ.สาธารณสุข เทศบาลนคร ได้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข ความช่วยเหลือต่างๆ  ให้ดำเนินการแก้ไขขณะเจ้าของอาคารพาณิชย์ที่เลี้ยงนกนางแอ่น ได้ทำหนังสือโต้แย้งมา ซึ่งทางเทศบาลจะได้พิจารณาอุทธรณ์ ภายในสัปดาห์นี้ หลังจากนี้ต่อไป หากการพิจารณาอุทธรณ์ไม่เป็นผลแล้ว จะมีมาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดเป็น 2 ระยะ ระยะแรก คือให้ดำเนินการแก้ไขตัวอาคารที่ต่อเติม ไปภายใน 30 วัน ขณะนี้ครบเวลาแล้วและจะดำเนินการในเฟส 2 คือ 30 วันหลังจาก 30 วัน หากไม่มีการแก้ไขปรับปรุงต้องเป็นไปตามมาตรการ ของกฎหมายมีการร้องทุกข์กล่าวโทษกันต่อไป

แสดงความคิดเห็น