รณรงค์ตัดอ้อยสด ลดการเผาเพื่อลดหมอกควัน PM 2.5

9 ธ.ค. 63 ที่แปลงปลูกอ้อยนายวิก เกิดปานทอง บ้านดงโคกขาม หมู่ 10 ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดงานรณรงค์ตัดอ้อยสด ลดการเผาอ้อยเพื่อลดหมอกควัน PM 2.5 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องจากปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาป่า เผาขยะ เผาวัชพืช ทำให้เกิดอาการตั้งแต่ขั้นเล็กน้อยจนถึงรุนแรงได้แก่ แสบตา ตาแดง น้ำตาไหล คอแห้ง ระคายคอ ไอ หายใจติดขัด เหนื่อยง่ายและแน่นหน้าอก ส่งผลให้เกิด 4 กลุ่มโรคสำคัญ คือ โรคทางเดินหายใจ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคตาอักเสบ และกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบโดยผลกระทบต่อสุขภาพจะเกิดขึ้นกับระยะเวลาการสัมผัส อายุและความต้านทานแต่ละบุคคล ความเข้มข้นของมลพิษ

ด้านนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและมาตรการที่กำหนดออกมาบังคับใช้คือการลดเผาในที่โล่ง ส่งผลให้โรงงานน้ำตาลเสนอมาตรการจูงใจโดยให้ผลตอบแทนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับซื้ออ้อยที่ตัดสด  ใบอ้อยตัดสด ในราคาสูงถึงตันละ 1,000 บาท

แสดงความคิดเห็น