จัดประกวดการทำอาหารสตรีทฟู้ด สร้างอาชีพให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ

วันที่ 18 มีนาคม 64 ที่ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกชั้น 1 ตำบลหัวรออำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มาเยี่ยมชมการประกวดการทำอาหารสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพ  ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคีเครือข่ายในการคืนคนดีสู่สังคมจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ของผู้ถูกคุมความประพฤติ หรือ ผู้กระทำผิด ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถด้านการประกอบอาหาร เพื่อให้ผู้กระทำผิดเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง ส่งเสริมให้เกิดการประกอบอาชีพที่มั่นคงและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ สำหรับการจัดการประกวดการทำอาหารดังกล่าว  ทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก ยังคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อไปแข่งขันระดับภาคต่อไป

นางสาวนงเยาว์  มูลเครือคำ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า ด้วยกรมคุมประพฤติ มีนโยบายสนับสนุนผู้กระทำผิด ได้มีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว จึงจัดการประกวดการทำอาหารสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพ  ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิด ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก มีเวทีในการแสดงความสามารถด้านการประกอบอาหาร  เห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพการทำอาหาร ทั้งนี้ การแข่งขันครั้งนี้ ได้มีการเฟ้นหาผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีฝีมือในการทำอาหาร จากในพื้นที่ จ.พิษณุโลกทั้ง 9 อำเภอ จนกระทั่งเหลือเพียง 3 ทีม มาแข่งขันประกอบอาหาร 3 ประเภท คือ น้ำพริกอ่อง  ผัดเผ็ดหมูป่า และต้มยำกุ้ง  เพื่อจะคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเพียง 1 ทีมเท่านั้น  ซึ่งผู้ชนะเลิศได้แก่ ทีมน้ำพริกอ่อง จะเป็นทีมตัวแทน จ.พิษณุโลก เพื่อไปแข่งขันการทำอาหารสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพ  ระดับสำนักงานคุมประพฤติภาค 6 พิษณุโลก  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน นี้อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น