กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดงาน”ถักทอวัฒนธรรมนำสมัย เพื่อผ้าไทยสู่สากล” กระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อเวลา  18.00 น. ของ วันที่ 14 ตุลาคม 2564  ผู้สื่อ่ข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเช็นทรัลพลาช่า พิษณุโลก  นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานสดงผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  ภายใต้แนวคิด “ถักทอวัฒนธรรมนำสมัย เพื่อผ้าไทยสู่สากล” โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนและนวัตกรรม กิจกรรมยกระดับการพัฒนานวัตกรรมเส้นสายลายผ้า เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอ ภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ตลาดสากล  โดยงานนี้ทางจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงาน ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการผ้าของกลุ่มจังหวัดแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างบรรยากาศการค้าระดับท้องถิ่นหลังผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนและภาคธุรกิจในวงกว้าง รวมถึงผู้ประกอบการผ้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ ซึ่งมีการผลิตการทอผ้า ในลักษณะอุตสาหกรรมระดับชุมชนคล้ายกันทุกจังหวัด ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ดังนั้น งาน “ถักทอวัฒนธรรมนำสมัย เพื่อผ้าไทยสู่สากล” ในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีตลาดในการนำผลิตภัณฑ์ผ้าทอประยุกษ์ มาจำหน่าย  พร้อมทั้งเป็นการเพื่อเผยแพร่ผลงาน ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการผ้าของกลุ่มจังหวัด  อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างบรรยากาศการค้าระดับท้องถิ่นหลังผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่”
ภายในงานประกอบด้วย การแสดงผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่ได้รับการพัฒนารูปแบบและดีไซน์ จำนวน 20 คอลเลคชั่น บูธแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า 50 บูธ และกิจกรรมบนเวทีทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการเสวนา “การพัฒนายกระดับผ้าทอสู่สากล” ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาคของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19 (Covid-19) โคยมีระบบคัดกรอง จุคล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างเพื่อลดการแออัดของผู้เข้าร่วมงาน และจัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัส จำนวนมาก
ผู้สนใจสามารถเที่ยวชมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอได้ที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 นี้
////////

แสดงความคิดเห็น