อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ประกาศปิด 2 เดือน เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ

วันนี้( 27 เม.ย.) นายสุธน เวียงดาว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เปิดเผยว่า ทางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไย จ.พิษณุโลก ได้เตรียมการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตพื้นที่อุทยาน ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมางดงามรวมถึงการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอุทยานให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักแรมได้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนนี้จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวไม่มากนักจึงเป็นโอกาสที่จะปิดการท่องเที่ยวและพักแรม จนไปถึงช่วงฤดูฝนที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวชมป่าฝนและความสวยงามของดอกไม้ในช่วงฤดูฝน ซึ่งถือว่าเป็นปิดประจำปีของทางอุทยานฯ โดยหลังจากปิดฟื้นฟูเป็นเวลา 2 เดือนคาดว่า ธรรมชาติจะกลับมาสวยงาม โดยทางอุทยานภูหินร่องกล้า จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมธรรมชาติอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

 

สำหรับอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีพื้นที่ครอบคลุมรอยต่อสองจังหวัด คือ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ภูหินร่องกล้าเป็นแหล่งกำเนิดของประวัติศาสตร์การ สู้รบอันยาวนานเป็นวีรกรรมของนักรบไทย ความขัดแย้งของลัทธิและแนวความคิดที่นำไปสู่ความสูญเสียเลือด ชีวิตและน้ำตา ภาพประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ ตลอดจนสภาพสิ่งก่อสร้างในอดีตจะถูกบันทึกเก็บรักษาไว้ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา รวมไปถึงพืชพันธุ์นานาชนิด และดอกไม้ที่สวยงาม บรรยากาศที่ร่มรื่น มีเนื้อที่ประมาณ 191,875 ไร่ หรือ 307 ตารางกิโลเมตร  ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้าชมธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 2-3 แสน ราย ทีเดียว

///////////

 

แสดงความคิดเห็น