กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร 135 นาย

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 65  ที่บริเวณลานหน้าบริเวณสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก  กองทัพภาคที่ 3  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ได้มีการจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ ( ยศต่ำกว่านายพล ) ประจำปี 2565 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3  โดยพลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน  พร้อมด้วยนายทหารหน่วยขึ้นตรงเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง

ทั้งนี้ในช่วงเช้า ทางนายทหารผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการ กระทำพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถและพระรูปพระสุพรรณกัลยา บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  โดยมี พันเอก อดิเรก ศรีอำไพวราภรณ์ นายทหารยศอาวุโสสูงสุดเป็นผู้แทน  ต่อจากนั้น ที่ห้องบันเทิงทัพ 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบของที่ระลึกและใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการฯ พร้อมทั้งกล่าวสดุดีแก่เกษียณอายุราชการ  หลังจากนั้นได้มีพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติ  บริเวณลานบันเทิงทัพ สโมสรบันเทิงทัพ

โดยในปีงบประมาณ  2565  ในส่วนของกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  มีผู้ที่เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด  รวมทั้งสิ้น 135 นาย เป็นผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการ จำนวน 116 นาย ผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน 18 นาย และลาออกปกติ  จำนวน 1 นาย

    

สำหรับการจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร  เป็นการระลึกถึงคุณความดีของกำลังพลสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ทุกนาย  ได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ด้วยความอดทน วิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ อันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กองทัพมีความทันสมัย และมีการพัฒนามาเป็นลำดับ สมควรเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นที่ยกย่องเชิดชูสืบไป

///////////

แสดงความคิดเห็น